ตำแหน่งงานที่ว่าง (POSITION)

Job ID. ตำแหน่ง คุณสมบัติ ประสบการณ์ จำนวน
01 Programer Bachelors degree, majoring in Computer Science, Computer Engineering, MIS or IT related field
Knowledge : Asp.Net(Visual Basic,C#),Javascript,HTML,CSS,JQuery
Database : Mysql,PostgreSQL,Access
Other : Cystal Report
0-4 2

SHORTCUT | Site map | Jobs | Contact Us |

บริษัท กู๊ดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
Tel. 0-2965-8033, 0-2527-3956
68/869 Soi Rattanathibet 28, Rattanathibet Rd., Nonthaburi 11000