บริษัท กู๊ดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยทีม

บุคคลากรที่คลุกคลีกับวงการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งแต่ละคนเคยร่วมงานกันมาเป็นเวลานานในบริษัทแห่งหนึ่ง พัฒนาภายใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Mini Computer ยี่ห้อ UNISYS จึงถือเป็นบริษัทที่มีความพร้อมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่เปิดให้การบริการมา ลูกค้าจึงมั่นใจคำที่ว่า "GOOD SERVICE COMPUTER"

- จัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
- ให้คำปรึกษาด้านระบบไอที
 
SOFTWARE SOLUTIONS
โปรแกรมระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
โปรแกรมระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
โปรแกรมบริหารบุคคลสำหรับภาครัฐ
โปรแกรมบริหารบุคคลสำหรับภาครัฐ
โปรแกรมระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา (CHIeru)
โปรแกรมระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
 
HARDWARE SOLUTIONS
คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตู้ Rack
ปริ้นเตอร์
โปรเจ็กเตอร์
ชุดอุปกรณ์เสียงSHORTCUT | Site map | Jobs | Contact Us |

บริษัท กู๊ดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
Tel. 0-2965-8033, 0-2527-3956
68/869 Soi Rattanathibet 28, Rattanathibet Rd., Nonthaburi 11000